Missió Conviència es un projecte d’Albert Neiro i Eder Pozo. Produeix el Consell Comarcal del Bages. Coordina Cristina Rubio. Amb la colaboració de Marta Benítez, Adrià Martínez, Joan Martínez i Jordi Rubinart. Suport técnic de Jordi Rubinart. Agraïments a Mónica Busuldu, Sebastián Blanchet i Isabel .