El retorn de la convivència

>> MC-01 MISSIÓ CONVIVÈNCIA/
> Iniciant procediment de reentada/
> Gràcies per tot control/
> Fi de la missió/
> Òrbita 162/
> FI DEL MISSATGE/
>> //

Sabies que…?


La placa de la Pioneer és un tros d’alumini i or ubicat a les naus espacials Pioneer 10 i Pioneer 11 que porta inscrit un missatge gràfic susceptible d’ésser desxifrat per una altra civilització amb coneixements mínims similars als humans actuals.

La paradoxa de Fermi és una paradoxa física que sorgeix de la contradicció entre la possibilitat que hagin aparegut un gran nombre de civilitzacions tecnològicament avançades a l’univers i el fet constatat que només es coneix civilització a la Terra. L’edat de l’univers i el gran nombre d’estels només a la nostra galàxia, juntament amb l’equació de Drake per a estimar el nombre de civilitzacions extraterrestres amb les quals eventualment podríem posar-nos en contacte, semblen implicar que la vida extraterrestre intel·ligent no hauria de ser extremadament rara. Ara bé, si hi ha un gran nombre de civilitzacions extraterrestres, per què no en tenim cap prova, com sondes, naus espacials o transmissions de ràdio? El físic Enrico Fermi es demanava «On són, doncs?». La paradoxa es pot formular més precisament com: La creença que l’univers conté moltes civilitzacions tecnològicament avançades, combinada amb la nostra manca de proves observacionals per a donar suport a aquesta idea, és inconsistent. O bé la premissa és incorrecta —i, per tant, la vida intel·ligent és molt més escassa que no creiem— o bé les observacions actuals són incompletes —simplement, encara no les hem detectades— o bé els nostres mètodes de recerca són incorrectes; no estem cercant els indicadors correcte.

La paradoxa es pot formular més precisament com: La creença que l’univers conté moltes civilitzacions tecnològicament avançades, combinada amb la nostra manca de proves observacionals per a donar suport a aquesta idea, és inconsistent. O bé la premissa és incorrecta —i, per tant, la vida intel·ligent és molt més escassa que no creiem— o bé les observacions actuals són incompletes —simplement, encara no les hem detectades— o bé els nostres mètodes de recerca són incorrectes; no estem cercant els indicadors correcte.